XİDMƏTLƏR


SU TƏCHİZATI VƏ KANALİZASİYA SİSTEMLƏRİ

"Azekon CONSTRUCTION GROUP" mexaniki, elektrik, su təchizatı və kanalizasiya işlərində ixtisaslaşır və müxtəlif layihələrdə texniki dəstəyini verir. Qrupumuz o cümlədən eyni zamanda, layihələrdə tələb olunan texniki-təşkilati işlərlədə məşquldur.

  • Mərkəzi isitmə və soyutma sistemləri
  • Boiler sistemləri
  • Çiller sistemləri
  • Pompa sistemləri
  • Qlikol sistemləri
  • Su təchizatı və kanalızasiya işləri