XİDMƏTLƏR


TUNEL VƏ MİKROTUNEL QAZMA İŞLƏRİ

  • Mikrotunel avadanlığı vasitəsilə 600 mm ilə 3000 mm diametrləri arasında dəmir beton boruların, avtomatlaşdırılmış mikrotunel texnologiyası ilə yeraltına quraşdırılması.
  • Burğulu Üfüqi Qazma avadanlıqları ilə 250 mm ilə 1600 mm diametrləri arasında dəmir boruların, avtonəqliyyat və dəmir yollarının altından keçirilməsi.
  • Yeraltı İstiqamətləndirməli Üfüqi Qazma avadanlıqları ilə 30 mm ilə 1000 mm diametrləri arasında plastik boruların, şəhərdaxili yollar, su hövzələri və kanalların altından istiqamətləndirilərək keçirilməsi.