XİDMƏTLƏR


MÜLKİ TİKİNTİ VƏ LAYİHƏLƏNDİRMƏ

Tikinti şirkəti kimi "Azekon CONSTRUCTION GROUP" nə təklif edir? Bizim şirkətimiz aşağıdakı sahələrdən ibarətdir : Infrastrukturun qurulması, dövlət və özəl binaların tikintisi, təmiri, regenerasiyası, bərpası, eləcə də sənaye və kommersiya sahələrində tikinti. Əsas işlər dörd əsas sahələrə bölünür:

  • Memarlıq – layihələndirmə və bərpa sahəsində layihələndirmə.
  • Mülki binaların tikintisi və layihələndirilməsi, ictimai obyektlər, səhiyyə obyektləri, körpülər, tunellər, hava limanları və limanlar, nəqliyyatı planlaşdırma obyektləri.
  • Tikinti prosesində tikinti idarə etmə xidmətləri və tikintinin idarə edilməsi, infrastrukturun qurulması.
  • Sənaye obyektlərindəmühəndis işləri.