XİDMƏTLƏR


GEODEZİYA İŞLƏRİ

Geodeziya xidmətləri – torpaq və ərazi topoqrafiyası, tikinti və istehsalat sahələrində qeodeziya ölçmələri. Geodeziya sferasında aşağıdaki xidmətləri təklif edirik:

  • Əsaslı geodeziya işləri.
  • Yüksək dəqiqliklə aparılan geodeziya işləri və hər hansı miqyasda topo-geodeziya tədqiqatlar.
  • Mühəndis axtarışları və geodeziya tədqiqatları.
  • Hər hansı geoloji tədqiqatlarda topo-geodeziya dəstək prosesində iki tezlikli GPS signalı gəbul edicilər, professional taxometrlər səviyyə və marşrut axtarıcılar istifadə olunur. Alınmış kartoqrafik məlumat və informasiya AutoCad, Microstation proqram təminatı ilə qeyd olunur və nəticələr əldə olunur. Təcrübəli mütəxəssislər o cümlədən yeni avadanlıqla təchiz olunmuş nəqliyyat vasitələri iş təşkilinin yüksək keyfiyyətli və qısa müddətli olmağını təmin edir.