XİDMƏTLƏR


LAYİHƏLƏRİN İDARƏ OLUNMASI VƏ İNVESTİSİYA LAYİHƏLƏRİ

Layihələrin idarə olunmasına mühəndislik üzrə texniki dəstək,planlama və tikinti sahələrinin idarə edilməsi daxildir. Peşəkar qrupların 2014-cü ildə birləşməsi "Azekon CONSTRUCTION GROUP"-u, layihələrin idarə olunması üzrə şirkəti kimi, mövqeyini möhkəmləndirdi və eləcə də stabil tikinti şirkəti kimi səviyyəsini təsdiqlədi.